Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Den Stora Modern/Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfald och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Vår ambition är att sidan ska innehålla merparten av de artiklar av allmänintresse som publicerats i Månväven. Hemsidan uppdateras varje månvarv.

Senaste nyheter:

4/2 2019 Ljusväxtens månvarv

I sommar kommer Grandma Shirley till oss och i dagarna sju kan du delta i hennes workshop Changing Times- the Next Step to Becoming Who We Are 20-27 juli.

Vill du veta mer om Grandma Shirley så kan du läsa dessa artiklar:
Intervju med Shirley Eagle Claw Woman
Lakota böneknyten
Ytterligare artiklar om Grandma’ Shirleys tidigare workshops kommer läggas ut vid nästa uppdatering.
Möte med Moder Myllafår ligga kvar ytterligare ett månvarv, litteraturtips är Nina Björks Lyckliga i alla sina dagar.

16/5 2018 Skrihetens månvarv

Ny aktivitet är Fullmåneritual för nyfikna 28 maj 2018, den internationella mensdagen sammanfaller i år med fullmåne så det känns symboliskt att förlägga vår fullmåneritual till den dagen. Vi skapar en rituell cirkel och använder shamanska redskap för att få kontakt med Moder Måne. Du som är intresserad och nyfiken på Moder Jordsamfundet kommer att få information och möjlighet att ställa frågor.

17/3 2018 Groendets månvarv

Nya aktiviteter är Rituell danskurs för barn våren 2018 och Vårsvett med böneknyten 21 april 2018. Anmälan till danskursen är NU, den börjar redan den 7 april.

Vid nästa uppdatering kommer ytterligare information om aktiviterer i maj: Den helande Modern och Vi skapar Hels dans 26 maj 2018 samt Fullmåneritual för nyfikna 28 maj 2018.
Vi vill också passa på att tipsa om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som invigdes på Göteborgs universitets humanistiska bibliotek 8 mars. Det är ett webblexikon som innehåller information om tusen kvinnor och deras insatser i Sverige genom århundradena. Adressen är https://skbl.se/sv.

16/12 2017 Snöns månvarv

En ny aktivitet är inlagd, Rytm - shamansk healingcirkel.
Vi vill också passa på att påminna om Monica Sjöös minnesfond som julklappstips. Ger du 100 kronor eller mer får du ett kort , 15x21 cm med Monicas målning The Earth is our Mother (with Nerthus Nordic Mother Goddess).

Vi har möjlighet att skicka kortet som present direkt till den du vill ge julklappen till eller skicka det i kuvert så du själv skriver på och postar till mottagaren. Pengarna går oavkortat till kvinnoprojektet Ella.

18/11 2017 Höstregnens månvarv

För närvarande är det ingen som har tid att sätta artiklar i vår nya sidas format. Tills någon har tid kommer hemsidan endast uppdateras med nya aktiviteter. Är du lässugen gå till www.vanarot.se, där finns en hel del Månvävsartiklar samt lite annat smått och gott.

Månvarvets artiklar är Vi firar vintersolståndet, skriven och illustrerad av två av barnen som deltar, Alvin och Lo. Dessutom bjuder vi på Adele Änggårds Can we accept human limitations? samt Nauð Vanarots Ananke - Nödvändighetens gudinna. Ny aktivitet är Solen i våra hjärtan - vintersolstånd 2017. Nästa månvarv kommer information om 2018 års shamanska healingcirkel Rytm.

20/9 2017 Skördens månvarv

Om två dagar är det höstdagjämning, dag och natt är lika långa. Det är nu och under senhösten det viktigaste arbetet sker om man arbetar processinriktat. Hösten är komposteringstid, släppa-taget-tid. Det är här en skapar grundförutsättningen för att ny födelse och ny växt ska kunna ske under den ljusa årstiden.
Ny aktivitet är Helseminarium den 3-5 november, sista anmälan till den är snart — den 3 oktober!
Månvarvets artiklar är The Fundaments of Building Community Stability: Through the Eyes of Bertha and Freud, Cultures Impact on the Genders av Adele Änggård, Mytisk, magisk, mångfacetterad av Nauð Vanarot samt litteraturtipset Gudinnorna inom oss av Katarina Lindblad.

24/7 2017 Växandets månvarv

Vi närmar oss Ommahelgen (månen i nedan i augusti, eller 2 augusti om man följer solkalendern). Så måvarvets gudinneartikel, skriven av Lena Setterwall, handlar om Demeter. Precis som Omma är Demeter förbunden med jorden och därmed både med det nya livet/fröet och med skörden. De flesta av Allmödrarna rymmer mer än en aspekt. Vilket innebär att vi i samfundet kan galdra till flera olika Allmödrar under samma riual. Bara för att vi kanske galdrar till Omma vid sommarsolståndet innebär inte det att vi ser sommarsolståndet som Ommas specifika högtid, lika lite som att vi ser vintersolståndet som Frejas (se http://humanismkunskap.org/2013/09/03/omberg-och-gudinnan-omma-del-v/). Vid vntersolståndet firar vi ljusets återkomst och Freja som den ljusbärerska hon är (och var, lååångt innan Lucia var uppfunnen). Ina Gruffmans artikel Osynliga kvinnor inom psykologin är en del i vårt projekt att lyfta fram bortglömda och osynliggjorda kvinnor. Sista artikeln är inte en artikel utan ett utdrag ut Nauð Vanarots bok Resa i verkligheten. Utdraget handlar om ett stenåldersfolk som bygger en svetthydda vid foten av Omberg och känns lämpligt eftersom vår första höstaktivitet är en svetthydderitual vid höstdagjämningen.

24/6 2017 Vildblommornas månvarv

Inför sommarsolståndsritualen publicerar vi Lakota böneknyten av Hannah Gruffman. Artikeln beskriver hur man gör böneknyten så du som ska delta kan göra dina egna böneknyten och fästa på årets björk. Vill du veta mer om hur vi firar sommarsolståndet finns det information om det under förra uppdateringen. Månvarvets litteraturtips, Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannan och hur det förstör ditt liv och världsekonomin, av Katrine Kielos är lika aktuell idag som när den kom ut. Skribent är Felix Lindén. Månvarvets tredje artikel är denna gången utbytt till en låt av Mavis Staples, In Times Like These, där hon sjunger:
We need to get along, hold on
and right what’s wrong.

Hela texten finns under själva låten. Inspirationen till att lägga ut den var en artikel av Malin Björk - Så långt sträcker sig EU:s flyktingpolisiära armar - där hon skriver “Utan solidaritet är framtiden outhärdlig att tänka sig. Att bestraffa den är en ohygglig utveckling”.
Så länge vi låter ‘den ekonomiske mannen’ forma vår värld och våra mellanmänskliga interaktioner skär vi sönder något genuint mänskligt. Det finns mycket som talar för att det under stenåldern var just solidaritet, omtanke och omsorg om varandra som gjorde oss, som art, framgångsrika. Malin avslutar med: “Som feminist tänker jag aldrig ge upp kampen om vår förmåga och nödvändighet att bygga vår framtid på solidaritet, omtanke och omsorg om varandra.” Ett uttalande som ligger helt i linje med den grund Moder Jordsamfundet vilar på.

25/5 2017 Skirhetens månvarv

Sommaren börjar slå ut i full blom, lövsprickningens tid är förbi.

Det är roligt att få lägga ut en helt ny gudinneartikel, Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman. Snart är det dags att fira sommarsolståndet så därför publicerar vi ytterligare en ny artikel om varför vi firar det och hur förra årets ritual gick till - Vi dansar till jordmoderns ära av Nauð Vanarot. Dessutom kommer en artikel av Elisabet Hermodsson Vad är ekofeminism med inledning av Sofie Genfors. Artikeln publicerades ursprungligen i Kvinnobulletinen 1996.
Ny aktivitet är sommarsolståndsritualen som vi alltid firar första lördagen i juli, i år blir det den 1/7.
Anmälningstiden för Fyra krafter - för skolbarn har gått ut och även i denna cirkel blir det fyra barn, två ‘gamla’ och två ‘nya’.
Vi vill också passa på att påminna om att anmälningstiden för Skapa hällmålning - för barn och vuxna går ut den 15 juni.

26/4 2017 Födelsens månvarv

Detta är Frejas tid, solhjulet rör sig in i hennes starkaste kraft. Därför är två av månvarvsartiklarna dedikerade till henne. En kortare artikel om Freja av Viktoria Levin samt en artikel om Sejd av Nauð Vanarot. Dessotom har vi ett litteraturtips skrivet av Randi Löfgren Till försvar för kvinnans rättigheter. Två nya aktiviteter: Fyra krafter - för skolbarn, 10 juni 2017 samt Skapa hällmålning - för barn och vuxna 15 juli 2017. Tänk på att anmälan ska vara inne ca 1 månad före kursstart.