Artikeln är publicerad i sextonde Månväven

Litteraturtips - The Tao of Prepping

av Martin Hultsten

The Tao of Prepping av Edward O´Toole
Multi-Media Publications Inc, 2013

Har ni möjligen, som jag, tittat på hyllorna i affären och funderat kring hur det blir om maten slutar att anlända dit? Eller om den elektriska strömmen försvinner och det inte händer något när vi trycker på lysknappen? Kanske känner ni att det vore bra att bli mindre beroende av stora energikrävande system för överlevnaden. Kanske längtar ni efter att fixa mer av mat, värme och annat i livet av egen kraft.
Själv funderar jag en hel del på detta emellanåt och tänker att det är fint om det redan nu går att försöka föra ett behagligt liv som i stort sett skulle kunna fungera även utan de stora fossilberoende systemen.
Har ni funderingar i de här banorna kan jag rekommendera er att läsa den här boken. Den handlar om så kallad ”prepping” vilket innebär att förbereda sig på att de stora systemen som vattentillförsel, el, matdistribution, med mera, kan komma att krascha och hur man även då ska kunna klara sig bra. Hur förberedelserna ser ut kan variera stort. En bild av en så kallad prepper kan vara att hen sitter hemma barrikaderad med ett jättelikt skafferi som skyddas med en massa vapen. Så är inte fallet med den här boken, istället presenteras prepping på ett positivt sätt. Edward O´Toole berättar att prepping är till för alla som bryr sej om sin hälsa, sitt liv, omgivningen och framtiden.
Edward O´Toole bor sedan femton år i Slovakien i en avlägsen by omgiven av Karpaternas legender och vilda natur. Där ser han hur byborna i stort sett kan odla och tillverka allt som de behöver. Här har han med sin familj byggt upp en alltmer självförsörjande tillvaro.

Det här är inte en bok som ger exakta instruktioner i hur du klarar dig i överlevnadssituationer eller i detalj beskriver hur du bygger, konstruerar och odlar. Istället ger den oss filosofiska inblickar och förhållningssätt till hur man kan försöka skapa sig ett behagligt och självförsörjande liv, hur vi kan verka tillsammans, interagera med vår omgivning och skapa personlig frihet gentemot de stora styrande ekonomiska krafterna.
Det finns några praktiska avsnitt, till exempel hur man bygger ett rökskåp, eller hur en enkel överlevnadsutrustning kan byggas upp för förvaring i en ryggsäck. De avsnitt jag gillar mest handlar om att gå ut och hitta sin speciella plats, om att bekanta sig med den närmaste omgivningen och leva i samklang med omgivande natur. Edward skriver också om betydelsen av det sociala nätverkandet människor emellan. Det här är en bra bok som jag tycker är läsvärd oavsett om du funderar över ”den civiliserade världens undergång” eller bara vill skapa dig ett liv som du kan leva av egen kraft och i goda lokala samarbeten med andra.

Martin Hultsten: Firar vintersolstånd, bakar bröd, gillar ord och skog med dess invånare