Digital årscirkel 2021

Vi följer årshjulets helger och naturens rörelse. Cirkeln ger dig ökad kunskap och medvetenhet om vilka naturprocesser som är aktiverade och hur de förbinds med de olika krafterna. Som hjälpmedel använder vi fröets rörelse.Vill du så har du möjlighet att arbeta processinriktat, att låta naturens process flöda in och föda din process. För dig som gått årscirklar är detta ett hjälpmedel att hålla kontakten med krafterna och ge själarna utrymme så att vardagslivet inte tar över hela livet. Du som är ny får möjlighet att utforska det ännu okända.
14/2, Urds helg. Vi laddar fröet med det vi vill ska växa i ljuset och värmen som är på ingång.
21/3 vårdagjämning, 2/5 Frejas helg, 20/6 sommarsolstånd, 29/8 Ommas helg, 26/9 höstagjämning, 31/10 Hels helg, 19/12 vintersolstånd.
Mer om helgerna kan du läsa i artikeln Sunnas hjul – den eviga åttan, www.vanarot.se/texter/artiklar/sunnas-hjul
Ledare: Nauð Vanarot.
Tid: Söndag kl 17- ca 18.
Max deltagare: 6.
Kostnad: 800 kronor, varav 100 i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften ska vara inbetalad 31/1. Resterande 700 betalas antingen som en engångssumma eller 100 kronor/månad.
Anmälan: senast 31/1 till Nauð Vanarot, 0737 666 616 alt
naud@vanarot.se.
Digitalt verktyg: Zoom.