CD - Möt Moder Jord

Omslagsbild Kraka Gustavsson

Om du vill kan du lyssna på och ladda ner en av sångerna - O, du Omma

Sångerna i Möt Moder Jord är tillägnade Moder Jord, Gudinnan, Allmodern och kvinnors kraft. Sånger att sjungas i cirkeln, sittande runt elden men likväl hemma i det egna vardagsrummet. Flera av sångerna är galdrar och används rituellt, andra är mer visbetonade och kan användas både i vardagen och i ritualer.

Sånger till Allmodern sjunger vi med hjärtat och magen. Vi sjunger för att sätta själen i rörelse, vi sjunger dem av kärlek till livet, och ibland i sorg. Vi sjunger dem för att ge oss kraft att vara levande, kraft att älska, kraft att sörja, kraft att uthärda och kraft att flyga.

Att sjunga är att höras, göra sig hörd. Att sjunga är en uppvärmning till att använda sin röst för att uttrycka det som behöver uttryckas. I sången sätter vi inte bara själen i rörelse utan hela oss själva. Och när vi sjunger tillsammans i en cirkel hjälper sången, våra röster, oss att väva oss samman - till en enhet, en helhet.

Medverkande är Ellen och Klara Marklund, Nauð Vanarot och Ylva Dotszky.

Möt Moder Jord innehåller 2 CD-skivor, en med sånger och en med en inspelad trumresa.
Vi har några skivor kvar. De kostar 250 kronor. Ett annat alternativ är att vi kan bränna CD:arna med sångerna och trumresan. Dessa kostar 200 kronor.
Du kan beställa skivor genom att sätta in 250/200 kronor på vårt bg 419-6200 skriv CD på inbetalningen samt skriva till moderjord@zaqar.se och uppge din adress och att du beställer Möt Moder Jord-skivorna.

Sångtitlar:
CD 1

 1. Långt bort i tiden
 2. O, du Omma
 3. Mother I feel you
 4. Falken flyger
 5. Allt liv tog sin början
 6. Yemaya
 7. Moder Jord
 8. Elden flammar
 9. Må Freja beskydda dig
 10. Norna vårt ursprung
 11. Fredag den trettonde
 12. Månkvinna
 13. Varsamt, varligt

CD 2; Trumresa med Naud Vanarot