Organisation

Moder Jordsamfundets form är naturligtvis cirkelns eftersom cirkeln symboliserar Gudinnan som Ouroboro - ormen som biter sig själv i svansen och som står för livet, döden och pånyttfödelsen. Livet är en cirkel, jorden är också en cirkel, likaså månen. Cirkeln omsluter yin- och yang-symbolen, kvinnligt och manligt i balans och i ständig rörelse.
Vävcirkeln kallas vår ledningsgrupp. I vävcirkeln ingår de som fullföljt den fördjupade invigningscirkeln och är aktivt verksamma inom samfundet och vill sitta i vävcirkeln. Eftersom vi ser hierarkier som ett grundläggande samhällsproblem är våra Stadgar.pdf formulerade så att man själv väljer styrelsen istället för att bli vald. Den organisationsformen medför att vi inte har vinnare och förlorare i en valprocess. Detta innebär i sin tur att vi undviker både hierarkier och maktkamper inom organisationen.
Vävcirkeln är också vår utvecklingscirkel.

Just nu är vi fem aktiva som ingår i vävcirkeln och det är oss man kan kontakta angående olika frågor gällande samfundet.
Därutöver uppstår spontana cirklar kring olika projekt eller aktiviteter och dessa är nog så viktiga. Vi behöver väva oss samman i spontana nätverk och cirklar för att där kunna verka tillsammans både andligt och i världen.
Eftersom vi upplever att den representativa demokratin inte är, eller fungerar demokratiskt arbetar vi med direktdemokrati och deltagarna i cirklarna diskuterar sig fram tills man är överens. Detta kan vara en långsam process men vår önskan och förhopppning är att det ska fungera. Vår strävan är ett samhälle byggt på samordning istället för rangordning därför behöver vi lära oss att få Moder Jordsamfundet att fungera på denna basis. Denna arbetsform innebär att varje deltagare har sin/sina roller i varje enskild cirkel. Ledarens roll är att samordna och ledaren har inte, som i hierarkiska organisationer, mer makt eller makt över de övriga deltagarna.