Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfalden och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Vår ambition är att sidan ska innehålla merparten av de artiklar av allmänintresse som publicerats i Månväven. Hemsidan uppdateras varje månvarv.

Senaste nyheter:

11 maj - 10 juni 2021 Skirhetens månvarv

Idag har björkarna gått från grått till grönt, flera veckor senare än normalt men nu när det är varmt kommer vårsprickning och blommning att gå fort. Ut i naturen så du hinner uppleva växandet!
Månvarvets Moder är Möte med Moder Mylla av Elin Persson artikeln är Intervju med Shirley Eagle Claw Woman av Hannah Gruffman. Månvarvets litteraturtips kommer från senaste Månväven, Vargattacken av Martin Hultsten
På grund av restriktioner vet vi ännu inte hur det blir med sommarsolståndsfirandet. Blir det av så är det lördagen 3 juli som gäller.

13 mars - 12 april Groendets månvarv

Månvarvets artikel är Gamla europeiska figuriner belyser det förflutna av Adele Änggård, tidigare bara publicerad i Månväven och på vår gamla hemsida. Alltså nytt att läsa för er som inte varit medlemmar så länge eller som börjat kolla hemsidan de senaste åren. Månvarvets Moder är Changing Woman - omvandlingens kvinna av Nauð Vanarot. Att allt är evig rörelse, och därmed förändring, är självklart för ursprungsfolk världen över. Västerlänningar gör allt för att undvika förändring. Detta har blivit väldigt tydligt i diskussioner kring klimatförändringar och post-corona. Fokus är att vi med hjälp av tekniska lösningar ska kunna fortsätta att leva på samma sätt vi gjort. Att inte kunna flyga till Thailand eller handla i matbutiker med ett överflöd av varor från hela världen framställs som att livet blir värdelöst. Månvarvets litteraturtips är Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar av Felix Lindén. Den har några år på nacken men är ack så aktuell.
Ny aktivitet är En dag i den urgamla visdomens spår.

13 januari - 11 februari 2021 Snöns månvarv

Med anledning av att vatten den 7 december noterades på råvarumarknaden på Wall Street-börsen är månvarvets litteraturtips Vatten. Rättighet eller handelsvara av Nauð Vanarot. Kommersialiseringen av vårt livsnödvändiga vatten kommer att göras i enlighet med de regler som gäller för t ex olja eller guld så ”marknaden” har hela makten. Månvarvets artikel är The Fundaments of Building Community Stability av Adele Änggård, måvarvets gudinnartikel är Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman.
För att öka vår internationella närvara har Naud översatt ett flertal artiklar som nu finns under “In English”.
Nya aktiviteter är Digital årscirkel samt Urd - fröseminarium 19-21/2 2021.

14 december 2020 - 13 januari 2021 Mörkrets månvarv

Månvarvets gudinna är Fröja av Ina Nyberg Gruffman. Våren är Frejas tid men det är hon som kommer med ljuset vid vintersolsåndet så därför passar vi på med denna artikel från senaste Månväven. Litteraturtips är Bilden av universum bland folken i norr av Martin Hultsten och månvarvets artikel Jättinnor, jättar och gudar i fornnordisk religion av Erik Rodenborg.
Under “Akademia” lägger vi till en länk till avhandlingen Gudinnefeminister: Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter av Magdalena Raivio.

På grund av corona-restriktioner är vintersolståndsritualen inställd.

Vi passar på att lägga ut länkar till ett par av sidor om Monica Sjöö där bl a hennes fantastiska bilder finns:
https://www.monicasjoo.net/art-gallery
http://monicasjoo.co.uk/

20 september - 16 oktober Skördens månvarv

Eftersom Monica Sjöö är hedersmedlem i Moder Jordsamfundet har vi blivit kontaktade av The Feminist Curatorial Collective; “ a group of art historians, curators and academics who are all admirers of Monica Sjöö’s work and want her place to be finally recognised, as like so many women artists, she has been neglected for too long. The collective represent the family estate and two archives held in the UK and are working in collaboration with the Modern Museum in Stockholm.”
Monica Sjöös grundläggande värderingar är desamma som de samfundet vilar på: Moder Jord som levande väsen och andlig kraft där feminism, ekologi, social rättvisa oavsett genus och etnecitet är självklara komponenter.
De arrangemang, bland annat årets Being Human Festival, som The Feminist Curatorial Collective deltar i har titeln The Personal Is Political Is Spiritual. Titeln speglar Monica Sjöös livsgärning men är en ovanlig titel i vår tid och vår kultur där allt delas upp i små, små bitar. Förhoppningsvis är titeln också ett tecken på början till ett paradigmskifte där den helhet och sammanvävning Monica Sjöö såg som självklar kommer kunna ligga till grund för politiska och samhällsekonomiska beslut.
Vill du veta lite mer om Monica Sjöö kan du läsa om henne under Hedersmedlemmar samt förra månvarvets litteraturtips The Great Cosmic Mother.

Månvarvets artikel är Kosmetiska mått av Lone Mogensen, litteraturtips är Lena Sundströms Världens lyckligaste folk av Felix Lindén. Månvarvets gudinna är Kybele i Erik Rodenborgs artikel Kybele och Çatalhöyük: politisk korrekthet och förnekande i den akademiska världen. I sjuttonde Månväven publicerades utan styckeindelning så här kommer den i korrekt variant - väl värd att läsas.Fler intressanta artiklar av Erik finns på http://erikkira0570.blogspot.com/ .
Ny aktivitet är Helseminarium 13-15 november. Anmälan senast 13 oktober.

19 augusti - 20 september 2020 Mognadens månvarv

Månvarvets moder är Sedna, artikeln heter Medan shamanen kammar hennes hår och är skriven av Randi Löfgren. Litteraturtips är Monica Sjöös och Barbara Mors The Great Cosmic Mother av Nauð Vanarot. Månvarvets artikel publicerades i senaste Månväven; Vanasamfundet Moder Jord - en historisk tillbakablick om skapandet (och fortsättningen) av Hannah Gruffman.

Kurs i ulltovning har utökad information - och en fin bild. Kom ihåg att anmälan till svetten går ut i början av september.

21 juni – 20 juli vildblommornas månvarv

I år vänder både sol och måne nästan samtidig (20 och 21) så avtagande – släppa taget-krafterna – är extra starka. Passa på att använda den energin om du har saker du vill lämna.

Månvarvets aktivitet är årsmötet 4/7 som i år sker digitalt. Sommarsolståndsritualen är inställd.

Månvarvets litteraturtips är Hexikon av Randi Löfgren, artiklar är Vi dansar till jordmoderns ära av Nauð Vanarot samt Moon Time is a Blessing, not a Curse. History and ethnography of menstruation av Kasia Emilia Bogdan

24 mars - 22 april 2020 Groendets månvarv

Vårdagjämningen har passerat, dagarna är längre än nätterna och det kryllar av liv i naturen. Gå ut i den spirande grönskan, andas och ta in sol, klappa ett träd och be det hjälpa dig att vara rotad. Att låta sig fyllas av naturen liv och växtkraft är ett effektivt sätt att skapa distans till panikrubrikerna.
Eftersom rekomendationer och restriktioner på grund av pandemin ändras vet vi inte om vårsvetten blir av. Vill du anmäla dig (senast 2 april) går det bra men låt bli att betala anmälningsavgift ifall vi blir tvugna att ställa in.

Att det industriella jordbruket belastar miljön är väl ingen obekant. Men att det dessutom är synnerligen ineffektivt är nog inte lika känt. Så här skriver Vandana Shiva:

“Tre fjärdedelar av de totala jordbruksmarkerna används av det industriella jordbruk som är baserat på fossila bränslen och hög användning av kemiska produkter för monokulturer – samtidigt som dessa odlingar bara producerar 30 procent av den mat vi äter. Detta medan de små jordbruk som bedrivs på 25 procent av de totala jordbruksmarkerna producerar övriga 70 procent av maten.”

Ett längre sammandrag av artikeln Låt jorden lösa problemen med hunger och klimat finns i Tidningen Syre. Orginalartikeln We need biodiversity-based agriculture to solve the climate crisis är publicerad i Truthout.

Månvarvets artikel är Can we accept human limitations? av Adele Änggård. Möte med Moder Mylla av Elin Persson är måvarvets Moder/Gudinna. Litteraturtipset, ur den alldeles nyutkommna Månväven, är Arvet efter Hypatia av Lone Mogensen.