Den helande Modern 7-8/10 2017

En helg med Moder Jords läkande krafter. Vi vandrar i ängsmark och runmärkt skog för att känna in och hälsa på de devor, diser och andra väsen som vill prata med oss och de krafter som finns omkring oss. Vi tar del av och samlar in de läkande örter, rötter, fröer, svampar och bark som står till buds. Vi känner in vilken eller vilka helande mineraler som påverkar oss och gör trumresa och klangmeditation i naturen.
Tanken med kursen är att öppna upp vår förmåga att känna av hur Moder Jords olika helande krafter påverkar var och en. Och hur vi fortsättningsvis ska kunna ta tillvara den formen av helande som berör oss mest.
Ledare: Ulla Fagerås
Tid: 7-8/10 kl 10-18
Plats: Lilla Visätter Peterslund 1, Linköping
Övernattningsmöjligheter finns för 200:-/person och natt, då ingår enklare ekologisk frukost, medtag lunch och (vid övernattning) kvällsmåltid.
Kostnad: 1.800 kr
Anmälan med betald anmälningsavgift (500:-) före 7/9 2017. Resterande avgift betalas i anslutning till kursen