Kvinnors symboler, kvinnors kraft - shamansk healingcirkel 2019

De symboler som associeras med kvinnligt är ofta likartade hos ursprungsfolk världen över. Dessa symboler har följt oss sedan stenåldern även om vi naturligtvis inte vet deras exakta symbolvärde i forntiden.

Samtidigt som vi utforskar kvinnliga kraftsymboler arbetar vi med att stärka kraften i oss...

mer...

Solen i våra hjärtan - vintersolstånd 2018

Under årets längsta natt samlas vi för att helga hjulet, dödens och livets hjul, mörkret och ljusets hjul som gör allt liv möjligt. På vår ritualplats utomhus skapar vi en helig cirkel, blotar och ber om kraft inför den nya solcykel som börjar i och med ljusets återkomst. Att fira Sunnas återkomst ä...

mer...

Changing Times - the Next Step to Becoming Who We Are

This workshop will deal with the challenges we each face within ourselves. We will examine and call into question what we perceive as the purpose of our lives and what we need to confront so that we are able to move forward in order to master the path each of us walks. It will support us to define w...

mer...